Friday, November 18, 2011

1. Lagu Selangor

Lagu Negeri SelangorDuli Yang Maha Mulia

 Selamat di Atas Takhta

Allah Lanjutkan Usia Tuanku

Rakyat Mohon Restu Bawah Duli Tuanku

Bahagia Selama-lamanya

Aman dan Sentosa

 
Duli Yang Maha Mulia

No comments:

Post a Comment